Regulamin

Wprowadzenie

Zanim przejdziesz do czytania dalszej części regulaminu pamiętaj, że jest on tylko szablonem rozgrywki RP. Jest ona na tyle dynamiczna, że czasem następują odstępstwa od niego, ponieważ każda sytuacja w grze różni się od siebie choćby najmniejszym czynnikiem lub szczegółem.

§1. Postanowienia ogólne

1.1Gracz jest zobowiązany stosować się do podstawowych zasad trybu RolePlay.
1.2W przypadku naruszenia zasad opisanych w regulaminie użytkownik może tymczasowo lub permanentnie stracić prawa dostępu do serwera. Administracja jednocześnie zastrzega sobie prawo zablokowania użytkownika bez podania powodu ani przyczyny.
1.3Brak znajomości regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
1.4Stan upojenia alkoholowego nie zwalnia z przestrzegania poniższego regulaminu.
1.5Decyzja administracji jest ostateczna, możesz jednak odwołać się po połowie nadanej kary poprzez odpowiedni kanał kontaktu z administracją (Ticket)
1.6Szacunek to podstawa. Należy zwracać się z odpowiednim szacunkiem do członka społeczności.
1.7Zabrania się korzystania z jakichkolwiek skryptów, cheatów, exploitów, loot-cyclingu, bugów dających przewagę w grze.
1.8Każdy, kto widzi osobę łamiącą/nadużywającą regulamin ma obowiązek zgłoszenia tego Administracji.
1.9Zakazuje się przesiadywania na komunikatorach głosowych, komunikowania się poza grą oraz oglądania streamów innych graczy w czasie gry na serwerze, nawet “ w tle “.
1.10O zwrot utraconych rzeczy spowodowanych przez crashe, błędy należy zgłaszać w tickecie na discord razem ze zdjęciem/nagraniem oraz opisem jak do tego doszło (24h na zgłoszenie)
1.11Jeżeli jakaś baza wielkościowo/obiektowo będzie powodowała problemy w postaci crashy wtedy właściciel bazy będzie proszony o zmniejszenie jej lub usunięcie paru obiektów.
1.12Nieaktywne bazy będą usuwane po upływie 30 dni.
1.13Podczas informacji o aktualizacji modyfikacji, gracz natychmiastowo musi przerwać akcje RP i opuścić serwer w celu pobrania moda. Utracone przedmioty w wyniku restartu przed aktualizacją nie będą zwracane.
1.14Korzystanie z pojazdów jest na własną odpowiedzialność. Wszelkie straty/uszkodzenia z nim związane nie podlegają zwrotom.
1.15Zezwala się na KOID (9.9) wobec grupy "Czyścicieli" (9.17). Czyściciela mają dozwolony KOS (9.8) wobecz graczy.

§2. Zasady Ogólne

2.1Zabijanie innych graczy jest ostatecznością.
2.2Pamiętaj, że życie masz tylko jedno - szanuj je.
2.3Pamiętaj, że nawet jeśli ktoś łamie regulamin Ty nigdy nie wychodź z roli. Ewentualne nieprawidłowości wraz z nagraniem zgłaszaj w tickecie bądź na in-game po zakończonej akcji RP.
2.4Obowiązuje kategoryczny zakaz używania faszystowskich i rasistowskich zwrotów (N-wordy, p-wordy, c-wordów)
2.5Obowiązuje kategoryczny zakaz napastowania, odgrywania gwałtów i napaści na tle seksualnym w kierunku innych ocalałych bez zgody OOC gracza, którego to dotyczy.
2.6W przypadku, gdy gracz rozłączy się z serwerem podczas prowadzenia akcji RP z innym graczem z powodów niezależnych od niego (brak internetu, crash itp.) jest zobowiązany zamieścić screen dokumentujący powód opuszczenia, datę oraz godzinę zajścia z paska zadań systemu Windows na kanale crashe na serwerze Discord. Screeny bez w/w elementów nie będą uznawane w przypadku skarg.
2.7Po rozłączeniu się z serwerem, a następnie po powrocie gracz jest zobowiązany w jak najszybszym czasie powrócić do wcześniejszej akcji RP.
2.8Zakaz rozprzestrzeniania przedmiotów donatorskich w jakikolwiek sposób przez ich właściciela.
2.9Na kanale globalnym na PDA zabrania się spamowania.
2.10Wymagane jest ustawienie imienia i nazwiska postaci w nazwie profilu na launcherze.

§3. Zasady Discord/Kanał in-game

3.1Gracz ma obowiązek stawienia się na Discordzie (poczekalnia In-game) gdy zostanie wezwany przez Administracje.
3.2Niezastosowanie się do (podpunkt 3.1) jest równoznaczne z nałożeniem tymczasowego bana do wyjaśnienia sytuacji.
3.3Podczas sytuacji In-game powinna być zachowana pełna kultura tj. brak wyzwisk, krzyków.
3.4Aby zgłosić gracza zalecane jest nagranie przedstawiające sytuację która się wydarzyła. Nagranie musi posiadać twój głos, innych osób oraz otoczenia.
3.5Kategoryczny zakaz nagrywania/streamowania sytuacji na kanale In-game.
3.6Każda sytuacja wyjaśniana na In-Game jest rozpatrywana indywidualnie.

§4. Rozgrywka

4.1Każda osoba podejmująca agresywną akcję RP powinna posiadać nagranie całej sytuacji, ze swojej perspektywy (Gracz musi posiadać zapisane nagranie z akcji przynajmniej przez 24h). W innym przypadku podczas konfrontacji może zostać postawiony w mniej korzystnej sytuacji.
4.2Wszystkie dowody przeciwko osobie, która narusza regulamin serwera, są ważne przez 48 godzin.
4.3Zakaz KOS. (9.8)
4.4Zakaz celowego uśmiercania postaci ("Amnezja" oraz "Brak amnezji").
4.5Twój ton głosu musi być dostosowany do odgrywanej postaci. (Nie możesz odgrywać bandyty, mając młody głos)
4.6Zakaz porywania drugiego gracza bez odpowiedniego podłoża fabularnego.
4.7Zakaz powrotu do swojego ciała w celu zdobycia swoich przedmiotów po statusie "Amnezja" oraz "Brak amjezji".
4.8Zabronione jest nadużywanie czatu OOC i stosowania na nim wulgaryzmów.
4.9Musisz posiadać sprawnie działający mikrofon, aby móc grać na serwerze. Musisz również z niego aktywnie korzystać.
4.10Zakaz używania zwrotów niemających odzwierciedlenia w życiu realnym i/lub które mogą zaburzać immersję innych graczy.
4.11Zakazuje się budowania baz na komisariacie, szpitalach, remizach, ośrodkach myśliwskich, checkpointach (9.16), tunelach oraz punktach/obiektach/bazach militarnych (nie dotyczy zamków).
4.12Zakazuje się budowania baz w odległości 300m od punktów/baz militarnych.
4.13Zakazuje się zabudowywania studni z wodą oraz pojazdów wymagających naprawy, które nie mają właściciela (gracz/grupa, która naprawiła go jako pierwsza)
4.14Budowanie w kopalniach lub na obszarach, gdzie generują się skałki do wydobycia, jest zabronione.
4.15Niedozwolone jest konstruowanie obszernych baz, które przeważnie wyglądają jak z serwerów PVP.
4.16Po restarcie obowiązuje każdego 5-minutowy immunitet, dzięki któremu nie może dojść do nowej agresywnej akcji RP.
4.17Zakaz jakichkolwiek akcji agresywnych 10 minut przed restartem. (np. zakuwanie innego gracza)
4.18Zabronione jest używanie imion i nazwisk znanych postaci jak i postaci fikcyjnych (Celebrity Name)
4.19Zabronione jest używanie pojazdów do rozjeżdżania grup zombie oraz zwierząt. Nie dotyczy pojedynczych zombie na drodze oraz mniejszych zwierząt.
4.20Zabronione jest stawianie fizycznych obiektów na drodze w celu zablokowania drogi. Jednak gdy planujemy jakąś akcje RP która wymaga postawienia rzeczy na drodze należy skonsultować to z administracją.
4.21Gracza rozpoznać można tylko i wyłącznie po twarzy, wyglądzie postaci, ubiorze, opasce, głosie (również pojedyncze ubrania np. różowa czapka) które miał podczas napadu itp. Dotyczy akcji agresywnych.
4.22Zakaz rozkładania większych obiektów (Namioty, szałasy, karawany, szopy) we wnętrzach budynków wyjątkiem są obszerne budynki jak magazyny etc.
4.23Zakaz rozkładania mebli, szafek itp. poza swoją bazą, lokum (nie tyczy się namiotów)
4.24Zakaz umyślnego przejeżdżania samochodem graczy.
4.25Zezwalamy na granie postaci chorej psychicznie, lecz nie zwalnia to Ciebie z przestrzegania regulaminu.
4.26Kiedy gracz tworzy nową postać, nie może dołączyć do tej samej zarejestrowanej grupy, w której był już wcześniej.
4.27Zakaz ubierania opasek innych grup bez wcześniejszego uzgodnienia tego z administracją.
4.28Zabudowywanie okien meblami do których można włożyć rzeczy jest na własną odpowiedzialność jeśli znikną jakieś rzeczy z tych mebli nie będą one podlegać zwrotowi.
4.29Rzeczy skradzione przez okna nie podlegają zwrotowi.
4.30Zakaz podawania jedzenia, picia, leków innej osobie bez jej zgody (Wyjątkiem jest środek na amnezję).
4.31Idąc AFK na serwerze podejmujesz ryzyko, że Twoja postać może zostać okradziona. W tym przypadku zasada Szybkiego Rabunku nie obowiązuje.
4.32Gracze mogą korzystać z modulatorów na zasadzie stałej zmiany głosu przez całe życie postaci. Zakazuje się komputerowego modyfikowania głosu na potrzeby pojedyńczych interakcji.
4.33Zabrania się celowego wchodzenia do stref radiacyjnych bez odpowiedniego wyposażenia ochronnego oraz wynoszenia z nich przedmiotów.

§5. Grupy

5.1Aby zarejestrować grupę, należy utworzyć zgłoszenie (Ticket) z właściwą kategorią na serwerze Discord.
5.2W skrajnych przypadkach Administracja ma prawo do zmiany liderów grup.
5.3Każda grupa w skrajnym przypadku może zostać usunięta i wiąże się to z utratą dóbr do niej przypisanych.
5.4Grupa musi składać się z minimum 5 aktywnych graczy na serwerze.
5.5Lider grupy jest odpowiedzialny za zachowanie graczy w grupie.
5.6Każda osoba przynależąca do jakiejkolwiek grupy zarejestrowanej musi nosić na ramieniu opaskę grupy.
5.7Zakaz ubierania opasek innych grup bez wcześniejszego uzgodnienia tego z administracją.
5.8Jeżeli grupa posiada serwer Discord należy dodać group managerów i udostępnić im widoczność wszystkich kanałów.
5.9Lider grupy ma prawo do FCK postaci z grupy po wcześniejszym uzgodnieniu tego z grup managerami.
5.10Wszelkie sprawy związane z grupami należy kierować bezpośrednio na discordzie grupy oznaczając group managerów lub za pomocą ticketa.
5.11Dla aktywności grupowej "Przejęcie flagi" (9.16) ustalony jest limit uczestników do 8 osób zarówno dla strony atakującej, jak i broniącej.
5.12Zarejestrowane grupy mają możliwość wypowiadania wojny innym grupom z przyczyn IC (9.1), która może trwać maksymalnie 7 dni. (z możliwością przedłużenia za zgodą obu stron oraz Group Managera)
5.13Do wybuchu wojny wymagana jest zgoda obu zaangażowanych stron oraz Group Managera.
5.14Podczas wojny obowiązuje KOID (9.9) dla obu stron konfliktu.

§6. Status postaci

6.1Status "Amnezja" pojawia się wtedy gdy postać zostanie zabita i będzie odurzona specjalnymi do tego lekami. Zapominasz wtedy o akcji, która do tego doprowadziła. Inna postać może próbować "przypomnieć" o tej akcji o ile o niej wie lub uczestniczyła i przeżyła.
6.2Status "Brak Amnezji" pojawia się wtedy gdy postać zostanie zabita. Postać po takiej informacji pamięta zdarzenia które ją do tego doprowadziły.
6.3Status “NIEPRZYTOMNY” po prostu nieprzytomność postaci. Po odzyskaniu przytomności, gracz może kontynuować wszystkie akcje RP.

§7. Raidowanie baz

7.1Raidować można tylko z dobrym podłożem IC.
7.2Podczas raidu zakazane jest wyrzucanie przedmiotów na ziemię, palenia przedmiotów w ogniu oraz wychodzenia z serwera na terenie bazy innych graczy.
7.3Po wykonanym raidzie, kolejny można wykonać po upływie 7 dni.
7.4Zakaz wykorzystywania błędów w grze, wchodzenia na przedmioty (beczki etc) czy postacie, aby raidować bazę. Raidy należy przeprowadzać tak, aby ich dokonanie było zgodne z zasadami obowiązującymi w rzeczywistym świecie (np. jedna osoba nie napadnie bazy całej frakcji) oraz zasadami fizyki (np. lewitujące obiekty).
7.5Raid na baze może zostać przeprowadzony w godzinach od 17:00 do 01:00 włącznie. tj. Raid musi zakończyć się przed godziną 01:00
7.6Przed każdym raidem należy poinformować administrację na odpowiednim kanale kontaktu (Ticket).
7.7Ginąc podczas obrony swojej bazy, nie możesz się w niej odrodzić ani wrócić do zakończenia akcji.
7.8Raid na bazę może być tylko przeprowadzony przez jedną grupę. Jakiekolwiek osoby z sojuszu nie mogą uczestniczyć podczas raidu jedynie mogą dostarczyć potrzebny sprzęt.
7.9Po zaakceptowaniu raidu należy go przeprowadzić w ciągu 48h inaczej pozwolenie wygasa.
7.10Strona broniąca jest informowana, że w ciągu 48h będzie przeprowadzony raid.
7.11Strona broniąca po otrzymaniu informacji o potencjalnym raidzie ma zakaz przenoszenia rzeczy z bazy w inne miejsce oraz zakaz wylogowywania się z rzeczami na sobie.
7.12Strona atakująca ma zakaz zakładania codelocków podczas trwania raidu oraz po raidzie.
7.13Strona broniąca się ma zakaz zakładania codelocków podczas trwania raidu.
7.14Podczas próby raidowania bazy strona atakująca ma nakaz nagrywania rozgrywki wraz z głosem.

§8. Agresywne akcje

8.1Wymagamy od graczy dołożenia wszelkich starań, aby zaangażowali się oni w rozgrywkę w trybie Role-Play i unikali rozgrywki w stylu PVP lub samego grindu.
8.2Musisz mieć fabularny (9.12) powód Role-Play dla wszystkich decyzji i działań podejmowanych przez twoją postać.
8.3Akcje rabunkowe są zwolnione z przestrzegania punktu (8.2). Jednakże nadmierne wykorzystywanie, będzie karane.
8.4Zakaz szybkiego rabunku (9.14)
8.5Wszystkie wrogie działania i inicjacje, w tym wszelkie polecenia i żądania, muszą być jasne dla wszystkich zaangażowanych w danej akcji.
8.6Strona atakująca musi brać pod uwagę, że ich ofiara może się obronić.
8.7Gracze w poruszających się pojazdach nie muszą szanować swojego życia, gdy ktoś wykonuje inicjacje w ich kierunku. Jednak gracze, którzy próbują zainicjować w kierunku pojazdu, muszą przestrzegać normalnych zasad inicjacji.
8.8Agresorzy muszą dać ofiarom odpowiednią ilość czasu na odpowiedź na ich żądania przed wymierzeniem kary. Ofiara musi się niezwłocznie poddać (chyba że akcja daje przewagę ofierze - do czego konieczne jest nagranie)
8.9Nie możesz wymagać od ofiary otwarcia drzwi do bazy lub obozowiska.
8.10Podczas rabunku musisz pozostawić przedmioty do przeżycia: rozsądna ilość jedzenia i picia, rozsądna ilość szmatek/bandaży, broń biała, buty.
8.11Po obrabowaniu donatora z przedmiotu kosmetycznego, agresor w ciągu 24h musi zgłosić ten fakt przez ticket w celu wymiany przedmiotu na normalny.
8.12Na wszelkie akcje/interakcje związane z Black Marketem obowiązuje limit 6 osób uczestnicząch w danej sytuacji.
8.13W tunelach nie obowiązuje zasada Szybkiego Rabunku (9.14)

§9. Pojęcia

9.1In Character (IC) - Czyli wszystko to co dotyczy twojej postaci a także całej gry i absolutnie nic poza nią.
9.2Out of Character (OOC) - Wszystko co dotyczy świata poza gry.
9.3Power Gaming (PG) - Wymuszenie na kimś akcji RP uniemożliwiając mu reakcje.
9.4Metagaming (MG) - Wykorzystywanie informacji OOC w świecie IC.
9.5Fail RP - Nieralistyczne, nielogiczne odegranie roli lub wyjście z niej
9.6Character Kill (CK) - Całkowite uśmiercenie postaci za zgodą administracji.
9.7Vehicle Deathmatch (VDM) - Celowe przejeżdżanie graczy.
9.8KOS - Próba/zabójstwo gracza bez inicjacji.
9.9KOID - Atak/zabójstwo gracza po jego rozpoznaniu.
9.10Raid - Złamanie zabezpieczeń lub nieautoryzowane wejście do bazy innego gracza.
9.11Baza - Miejsce zabezpieczone w 100% codelockiem.
9.12Fabuła - nie jest równa historii postaci. Jest dyktowana przez wydarzenia na serwerze.
9.13Poszanowanie życia - musisz szanować życie postaci cały czas podczas rozgrywki na serwerze.
9.14Szybki Rabunek - Obrabowywanie graczy tylko ze względu na ich sprzęt w miejscu bądź okolicy podjęcia inicjacji oraz bez podjęcia ciekawej interakcji z graczem.
9.15Przedmiot Donatorski - Spersonalizowany przedmiot z unikalną teksturą.
9.16Checkpoint - Lokalizacje oznaczone flagami na mapie, które mogą być przejmowane przez zarejestrowane grupy.
9.17Czyściciele - Fabularna grupa adminisracyjna/event team.
Wszelkie prawa zastrzeżone | Twórcy regulaminu: Loxer, Hardwal